Załatwiamy formalności

Z powodzeniem załatwiamy formalności w trzech krokach

Na rynku nieruchomości jesteśmy od 2011 roku.

Właściciel PARTNERS.nieruchomości.pl Edyta Świercz, jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, posiada licencję zawodową nr 22192 oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Pośredniczyliśmy w sprzedaży kilkuset mieszkań, domów, lokali, gruntów, działek.

Obsłużyliśmy kilkuset NAPRAWDĘ zadowolonych Klientów.

Otrzymujemy na bieżąco pisemne rekomendacje i jest ich kilkaset.

My po prostu lubimy to co robimy, uwielbiamy to robić dlatego robimy do dobrze.

A wszystko to ku satysfakcji naszych Klientów.

Czasem zgrzyta, iskrzy a emocje sięgają zenitu, my natomiast pomiędzy dwiema stronami transakcji i ich emocjami, każda ze stron pełna obaw, dla nas to zrozumiałe.

Najważniejsze jednak i najbardziej satysfakcjonujące jest bezpieczeństwo i zadowolenie obydwu stron transakcji. Potrafimy to zagwarantować.

Ponieważ wiemy, że przy zakupie nieruchomości kluczowym jest właściwe skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń, czyli potocznie mówiąc załatwienie formalności. Właśnie, dlatego dla naszych klientów kompletujemy dokumentację niezbędną do zakupu nieruchomości, wspieramy przy finalizacji umowy oraz gwarantujemy opiekę po przeprowadzeniu transakcji.

Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji, oszczędność czasu i wsparcie ekspertów.

Dla naszych Klientów usługa załatwienia formalności jest bezpłatna i nie wiąże się absolutnie z żadnymi dodatkowymi kosztami.

KROK 1:

Zanim zostaniesz właścicielem

 • organizujemy spotkanie, podsumowujemy szczegóły planowanej transakcji, ustalamy harmonogram działania w porozumieniu z obydwiema stronami transakcji, podpisujemy z Klientami protokół uzgodnień transakcji,
 • tworzymy listę dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy sprzedaży i umowy ostatecznej oraz zbieramy i kompletujemy te dokumenty na podstawie pełnomocnictwa od Klientów sprzedających,
 • zapewniamy obsługę kredytową transakcji, przygotowujemy protokół uzgodnień dotyczący przyszłego przekazania lokalu,
 • doradzamy w zakresie formy zawarcia umowy przedwstępnej (umowa cywilno prawna lub umowa notarialna),
 • sporządzamy umowę przedwstępną (cywilnoprawną i lub notarialną) i podpisujemy ją z Klientami.

KROK 2:

Umowa sprzedaży – właśnie stajesz się właścicielem

 • sprawdzamy dokumenty przygotowane do zawarcia umowy przeniesienia własności,
 • organizujemy spotkanie stron transakcji i podpisanie umowy w renomowanej Kancelarii Notarialnej,
 • dodatkowo dla bezpieczeństwa obejmujemy transakcję naszym ubezpieczeniem OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.

KROK 3:

Jesteś już właścicielem

 • aktywne uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości,
 • przygotowujemy i wypełniamy protokoły zdawczo-odbiorcze,
 • przygotowujemy i wypełniamy dokumenty niezbędne i konieczne do przerejestrowania mediów,
 • rekomendujemy godne polecania firmy zajmujące się przeprowadzkami i remontami.

Kilka przykładowych dokumentów niezbędnych przy sprzedaży :

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • zwykły odpis z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub : prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub : akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości finansowych wobec spółdzielni,
 • zaświadczenie z urzędu miasta , gminy o wymeldowaniu mieszkańców na danym lokalu.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą(lokalu wydzielonego):

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Sprzedaż działki:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy       sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( Sprzedaż domu ):

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • aktualny odpis z księgi,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM),
 • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców,
 • dokumentacja techniczna.

Sprzedaż domu w trakcie budowy:

 • podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy (lub zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM),
 • dziennik budowy (przerwy w zapisach muszą być krótsze niż 2 lata),
 • dokumentacja techniczna budynku – projekt budowlany.