Partnerskie jasne zasady

Wyznaczamy nowe trendy i najwyższe standardy w pośrednictwie nieruchomościami!

Tylko w Partners.Nieruchomości.pl do wyboru jawne, bez żadnych tajemnic, bez drobnego druku, dwa autorskie warianty umowy pośrednictwa sprzedaży, są to naprawdę bezapelacyjnie najlepsze i jedyne uczciwe warunki na rynku:

Wariant 1, umowa na wyłączność na czas określony,

– prowizja od sprzedającego

w wysokości 0,37% brutto ceny transakcyjnej,

– prowizja od kupującego

w wysokości 2,46% brutto ceny transakcyjnej,

Wariant 2, umowa partnerska na czas nieokreślony,

– prowizja od sprzedającego

w wysokości od 2,46% do nawet ZERO% brutto ceny transakcyjnej, w tym wariancie prowizja negocjowalna ustalana indywidualnie uzależniona od wielu czynników związanych czynnościami jakie należy wykonać aby sprzedać nieruchomość,

– prowizja od kupującego

w wysokości 2,46% brutto ceny transakcyjnej,

Przy wynajmie nasza prowizja to

100% jednomiesięcznego czynszu.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za pokazywanie nieruchomości, a potwierdzenia prezentacji, umowy pośrednictwa sprzedaży jak również pośrednictwa zakupu lub wynajmu oraz najmu podpisujemy przed prezentacją nieruchomości.

Drodzy Klienci nie współpracujemy z Klientami, którzy nie chcą podpisać umowy pośrednictwa sprzedaży czy zakupu, najmu czy wynajmu  nieruchomości a w potwierdzeniu prezentacji nie chcą podać wymaganych w nim danych przede wszystkim imienia i nazwiska oraz numeru pesel.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami podpisanie umowy jest niezbędne, by nastąpił kontakt i przekazywanie ofert przez nas posiadanych.

Poproś o draft umowy

Zobacz kto i kiedy zapłaci prowizję.

Prowizja na zasadzie success fee, to nasze oczekiwane wynagrodzenie/premia za sukces.

Za doprowadzenie do finalizacji transakcji w przypadku:

 • oferty z rynku pierwotnego – prowizję pokrywa deweloper, kupujący nie płaci prowizji.
 • oferty z rynku wtórnego – prowizję pokrywa kupujący aktualnie w wysokości 2,46% brutto ceny transakcyjnej.

Współpraca z profesjonalistą takim jak PARTNERS.nieruchomości.pl zapewnia przede wszystkim oszczędność czasu, jak również zwiększa komfort i daje bezpieczeństwo przeprowadzenia transakcji. Poza przygotowaniem oferty i jej prezentacją od doświadczonego pośrednika można oczekiwać również m.in.:

 • informacji o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości,
 • pomocy w kompletowaniu dokumentów,
 • negocjacji warunków umowy,
 • uzgadniania szczegółowych zapisów w umowach i wyjaśniania znaczenia tych zapisów,
 • wsparcia w załatwianiu formalności w urzędach i instytucjach,
 • pomocy w wyliczeniu szczegółowych kosztów transakcji,
 • sprawdzenia, czy nie dotyczy nas obowiązek podatkowy lub zwrot udzielonej bonifikaty,
 • wyboru sposobu zabezpieczenia rozliczenia finansowego transakcji,
 • fachowego doradztwa.

Pliki do pobrania:

Kodeks Etyki Zawodowej

Treść Karty Praw Klienta

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Praw Klienta

Komunikat w sprawie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Obowiązki pośrednika dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Poradnik UOKIK

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Kim jest dobry pośrednik?

POŚREDNIK w Obrocie Nieruchomościami to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością. Pośrednik jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę o pośrednictwo; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym.

Klient ma prawo być obsługiwanym przez Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, który:

 • dołożył starań, aby poznać i zrozumieć potrzeby i cele, którymi się kieruje Klient,
 • wykonuje czynności zawodowe na rzecz Klienta, z którym wiąże go umowa pośrednictwa,
 • zna rynek nieruchomości i panujące na tym rynku trendy dotyczące zamawianej przez Klienta usługi pośrednictwa,
 • dostarcza Klientowi istotnych informacji mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu,
 • realnie ocenia możliwość zrealizowania usługi pośrednictwa,
 • zapewni marketing w zakresie zamówionej usługi pośrednictwa,
 • przy realizacji usługi pośrednictwa korzysta z systemu wymiany ofert pomiędzy Pośrednikami,
 • przy realizacji usługi pośrednictwa współpracuje z innymi Pośrednikami w celu zapewnienia Klientowi optymalnego dostępu do ofert,
 • podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Klient ma prawo otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • Przedsiębiorcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi pośrednictwa zawartej w umowie o pośrednictwo,
 • zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie.

Za wykonaną usługę Klient ma prawo żądać wystawienia faktury.

DEKALOG PARTNERS.nieruchomosci.pl: